Да ли кроз поједине техничке и стручне капацитете за квалитативни избор привредног субјекта наручиоци ограничавају конкуренцију?

У поступцима јавних набавки наручиоци могу да дефинишу прописе у оквиру конкурсне документације у складу са својим потребама, без…

Трећа обука за привредне субјекте/понуђаче за примену закона о јавним набавкама

Како настављамо серију онлајн обука из области јавних набавки које организујемо у сарадњи са USAID-om, овог пута обавештавамо све…

Бесплатна онлајн обука за примену закона о заштити узбуњивача и пријављивање корупције

Услед јављања потребе представника приватних предузећа да се упазнају са Законом о заштити узбуњивача као и начинима пријављивања корупције,…